Menu

Układy kart w pokerze


POKER – pięć kolejnych kart w tym samym kolorze [np. AKDJ10 pik]

KARETA – układ czterech jednakowych figur, na przykład czterech króli, czterech dziewiątek [np. 6666A]

FULL – kombinacja trójki i pary – trzy takie same karty (figury) i para, czyli dwie identyczne karty. O tym, który full wygrywa decyduje to, jakie karty wchodzą w skład trójki, na parę zwraca się uwagę dopiero gdy trójki są takie same [np. 444AA]

KOLOR – pięć kart w tym samym kolorze, o starszeństwie tego układu decyduje najwyższa karta, jeśli najwyższe są identyczne to kolejna, i tak dalej. [np. 589DK kier]

STRIT – pięć kart ułożonych po kolei, od pokera różni się tylko tym, że nie jest wymagane by te karty były w jednym kolorze. W razie dwóch stritów wygrywa ten, który zaczyna się od wyższej karty [np. 98765]

TRÓJKA – układ polegający na posiadaniu trzech tych samych kart (figur) [np. 666KD]

DWIE PARY – układ składający się z dwóch różnych par [np. AA55D]

JEDNA PARA – gracz posiada w swoich kartach dwie takie same figury [np. KK59J]

NIC – jednym słowem brak jakiegokolwiek układu, jeśli zdarzy się że dwaj gracze mają NIC, to o tym które ma większą wartość decyduje najwyższa karta w obu układach, jeśli i ta jest taka sama to druga w kolejności, analogicznie potem trzecia itd.